Etlar-Nielsen tilbyder praksisnær, fleksibel og målrettet familie behandling.

Etlar-Nielsen tilbyder familiebehandling til familier med unge. Vi skræddersyr hvert forløb, så det imødekommer den enkeltes families behov og udfordringer.

 

Familie behandling §52, stk. 3 nr. 3 (serviceloven)

 • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

 • Familie behandling eller behandling af den unges problemer.

Etlar-Nielsen arbejder ud fra et anerkendende og helhedsorienteret perspektiv med udgangspunkt i forskellige terapeutiske indgangsvinkler baseret på den aktuelle problematik.

 

Familie behandlingen kan indeholde:

 • Råd og vejledning til forældre

 • Observation af samspil i hele familien, imellem forældrene og mellem forældre barn/ung

 • Håndtering af kriser/konflikter

 • Konkrete redskaber og værktøjer til at navigere i fremtiden

 • Fokus på kommunikation

 • Understøtte et positivt samarbejde mellem familien og kommunen samt andre relevante samarbejdspartnere.

Konkret, praksisnært og målrettet indsats til eksempelvis:

 • Skolevægring

 • Rusmidler

 • Angst

 • Psykiatriske diagnoser

Derudover udarbejder Etlar-Nielsen en handleplan i samarbejde mellem den visiterende myndighed og familien. Det er vigtigt at alle bliver hørt. Ligeledes laver vi selvfølgelig statusrapport efter aftale, men min. hver 6. måned

Spørgsmål – skriv til os eller ring og vi vil svare hurtigst muligt.

2 + 8 =

Etlar-nielsen

Folder om familie behandling

Klik her og print ud

Etlar-Nielsen

Om Etlar-nielsen