Er du leder i en privat virksomhed eller i en offentlig institution og ønsker du at investere i dine medarbejderes trivsel?

Alle kan blive udfordret i deres liv, hvilket kan have stor indflydelse på den enkeltes præstation på arbejdspladsen.

Hos Etlar-Nielsen får arbejdspladsen samtaleforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte med klart definerede mål. Medarbejderne vil opleve, at de får en større indsigt i, hvem de er og hvilken betydning det har for dem, som menneske og kollega.

En øget bevidsthed om handlemønstre, større selvindsigt og fokus på de ressourcer kollegaerne ser. 

Virksomheden vil få øget arbejdsglæde, nysgerrighed og motivation, både hos den enkelte og i fællesskabet. 

Hos Etlar-Nielsen, får arbejdspladsen et skræddersyet  tilbud, der er tilpasset jer.

Book os, til et uforpligtende kaffemøde, ring eller skriv en mail via kontaktformular.

 

Oplæg til mindre grupper eller hele arbejdspladsen,

Har I en medarbejder, der har et problematisk brug af alkohol? 

Et tilgængeligt og fleksibel tilbud.

Hos Etlar-Nielsen tilbyder vi et skræddersyet tilbud til arbejdpladsen, hvor det tilrettelægges ud fra, hvad der er muligt og bedst for jer.

Det er ikke arbejdspladsen der skal være omstillingsparat, men hjælpen.

Etlar-Nielsen kommer til jer og det aftales med den enkelte, således at medarbejderen fastholdes i fællesskabet på arbejdspladsen og produktionen.