rusmiddelbehandling familieforløb psykiatri motiverende samtale unge

 Chanette Nielsen.

47 år. Jeg har to voksne børn.

Jeg er uddannet pædagog siden 2001.

Supplerende uddannelse/ kompetenceudvikling:

Den motiverende samtale, Dialektisk adfærdsterapi, kognitiv adfærdsterapi, konfliktmælger, ACT, alkoholbehandleruddannelse, diverse kurser i psykiatriske diagnoser.

Jeg har haft ansættelser i kommuner på Sjælland, med flere målgrupper.

Klubpædagog, støttekontaktperson, støtte til unge mødre, opsøgende medarbejder, konfilktmægling, projektmedarbejder med “vilde piger”, klubleder, misbrugsbehandler for dobbeltdiagnose problematikker, rusmiddelbehandler alkohol/stoffer.

rusmiddelbehandling familieforløb psykiatri motiverende samtale unge

Cathrine Etlar Lund.

47 år. Jeg har 1 voksent barn.

Jeg er uddannet pædagog siden 1999.

Supplerende uddannelse/ kompetenceudvikling:

Kognitiv coach, konfliktmægling, Metoder i familieorienteret alkoholbehandling, Narrativ misbrugsbehandling, Kommunikation i praksis, Børn af psykisk syge forældre, kurser i Unge med et hashmisbrug, psykiatriske diagnoser.

Jeg har været ansat i kommuner på Sjælland med flere målgrupper.

Integrerede daginstitution, Ressourcepædagog både indenfor dagtilbud og skole, Støttekontaktperson, Familie- og ungevejleder, med særligt fokus på vold, overgreb, psykisk sygdom og misbrug i familierne. Derudover arbejdet 6 mdr på et Børnehjem i Thailand.

 

om Etlar-Nielsen rusmidler familier unge foredrag motiverende samtale

Vores fælles erfaring har drevet os til at åbne egen praksis, da vi har oplevet et stigende behov for et tilbud som er fleksibelt og tilgængeligt.

Etlar-Nielsen har en vision om, at være et tilgængeligt og fleksibelt tilbud til alle, der gerne vil skabe en forandring.

Vores mission er: “Mindst mulig indgriben med størst mulig effekt”.

Når livet rammer, kan alle få brug for råd og vejledning til at håndtere den aktuelle situation. Med udgangspunkt i vores faglige og menneskelige erfaringer, kan vi hjælpe med konkrete anvisninger, den motiverende samtale og aktiv lytning, til at understøtte den enkelte i, at opnå forandring. Vi mener, at alle har de ressourcer, der skal til for at opnå større trivsel, overskud, glæde og tro på egne evner.

 

Ind imellem kan det være svært at leve op til andres forventninger, hvilket kan medføre at man glemmer, hvad der er vigtigt. Hos Etlar-Nielsen har vi givet det overskriften: At turde være uperfekt i den ”perfekte” verden.

Vi vil gerne gøre brug af vores erfaring i en ny kontekst, hvor vores fokus er målrettet indsats, fleksibilitet og tilgængelighed. Vi tillægger det stor værdi at have et højt fagligt niveau. Dette opretholder vi ved faglig intern sparring, ekstern supervision, tværfaglige netværk og efteruddannelse.

Etlar-Nielsen arbejder ud fra forskellige pædagogiske og terapeutiske metoder, altid med udgangspunkt i den enkelte. Du kan læse mere om metoderne, herunder

METODER

– Den motiverende samtale (MI)

-Dialektisk adfærdsterapi (DAT) færdigheder og følelsesregulering

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – arbejde med værdier og accept

– Kognitiv adfærdsterapi

-Narrativ misbrugsbehandling

-Familieorienteret alkoholbehandling

-Offentlig ambulant alkoholbehandling

-Kognitiv misbrugsbehandling

-Den anerkendende tilgang (AI)

-Kognitiv coaching

-Konfliktmægling

-Nada

-Kommunikation i praksis

-Vejledning/rådgivning

-Ressource orienteret

Foto : Søren Thorsson.