Vores fælles erfaring har drevet os til at åbne egen praksis. Vi er optaget af relationer. Det der sker mellem mennesker og hvordan det er med til at danne os hver især.

I Etlar-Nielsen har vi en kognitiv og narrativ tilgang i samtalerne med dig.

Når livet rammer, kan alle få brug for råd og vejledning til at håndtere den aktuelle situation. Vi arbejder med konkrete anvisninger og den motiverende samtale til at understøtte dig i, at opnå forandring. Vi mener, at alle har de ressourcer, der skal til for at opnå forandring og derved større trivsel.

 

Kontakt os hvis du vil vide mere

Vi tillægger det stor værdi at have et højt fagligt niveau. Dette opretholder vi ved faglig intern sparring, ekstern supervision, tværfaglige netværk og efteruddannelse.

Etlar-Nielsen arbejder ud fra forskellige pædagogiske og terapeutiske metoder. Læs mere herunder:

METODER - klik på +

– Den motiverende samtale (MI)

-Dialektisk adfærdsterapi (DAT) færdigheder og følelsesregulering

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – arbejde med værdier og accept

– Kognitiv adfærdsterapi

-Narrativ misbrugsbehandling

-Familieorienteret alkoholbehandling

-Offentlig ambulant alkoholbehandling

-Kognitiv misbrugsbehandling

-Den anerkendende tilgang (AI)

-Kognitiv coaching

-Konfliktmægling

-Nada

-Kommunikation i praksis

-Vejledning/rådgivning

-Ressource orienteret

I Etlar-Nielsen er vi begge uddannet i NADA, der kan være et supplement til samtalerne.

    VIL DU VIDE MERE OM NADA – klik her

 

At turde være uperfekt i den ”perfekte” verden.

om Etlar-Nielsen rusmidler familier unge foredrag motiverende samtale

 Chanette Nielsen.

49 år. Jeg har to voksne børn.

Jeg er uddannet pædagog siden 2001.

Supplerende uddannelse/ kompetenceudvikling:

Den motiverende samtale, Dialektisk adfærdsterapi, kognitiv adfærdsterapi, konfliktmælger, ACT, alkoholbehandleruddannelse, diverse kurser i psykiatriske diagnoser.

Jeg har haft ansættelser i kommuner på Sjælland, med flere målgrupper.

Klubpædagog, støttekontaktperson, støtte til unge mødre, opsøgende medarbejder, konfilktmægling, projektmedarbejder med “vilde piger”, klubleder, misbrugsbehandler for dobbeltdiagnose problematikker, rusmiddelbehandler alkohol/stoffer.

Cathrine Etlar Lund.

49 år. Jeg har 1 voksent barn.

Jeg er uddannet pædagog siden 1999.

Supplerende uddannelse/ kompetenceudvikling:

Kognitiv coach, konfliktmægling, Metoder i familieorienteret alkoholbehandling, Narrativ misbrugsbehandling, Kommunikation i praksis, Børn af psykisk syge forældre, kurser i Unge med et hashmisbrug, psykiatriske diagnoser.

Jeg har været ansat i kommuner på Sjælland med flere målgrupper.

Integrerede daginstitution, Ressourcepædagog både indenfor dagtilbud og skole, Støttekontaktperson, Familie- og ungevejleder, med særligt fokus på vold, overgreb, psykisk sygdom og misbrug i familierne. Derudover arbejdet 6 mdr på et Børnehjem i Thailand.

 

familiesamtaler råd vejledning konkret målrettet hjælp

Foto : Søren Thorsson.